Oprogramowanie IMOUSE to oprogramowanie typu RDA (robotic desktop automation) i jest bardziej wydajne i niezawodne niż  praca ludzka.  To co człowiek wyszuka w wiele godzin używając google, bing, itd. IMOUSE zrobi szybciej niż w minutę. IMOUSE to robot, który pracuje wielowątkowo bazując na powszechnie dostępnych danych w internecie.